Werkwijze

De Birkmanmethode is een instrument om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheids -profiel. Het is opgebouwd uit hoe iemand zich gedraagt op het vlak van zijn/haar sterkten, behoeften, interesses en stressreacties.

De Birkmanmethode is gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. De gegevens worden gebaseerd op hoe iemand antwoordt ten opzichte van 320.000 mensen in de databank van Birkman. Op deze manier worden verschillen in kaart gebracht en er worden conclusies getrokken met betrekking tot wat deze verschillen betekenen bij het samenwerken met andere mensen.

De rapportage van de ingevulde vragenlijst geeft informatie over hoe iemand reageert op andere mensen en op zijn/haar werkomgeving. Het geeft informatie over de communicatiestijl die iemand hanteert in tweegesprekken en in groepen, over de wijze waarop iemand aankijkt tegen structuren, hoe hij/zij kijkt naar autoriteit en persoonlijke vrijheid en hoe hij/zij omgaat met zijn/haar energie.

De rapportage geeft bovendien informatie over oorzaken van stress en vooral ook manieren om deze stress te voorkomen en beter te hanteren. De Birkmanmethode oordeelt niet. Een waardeoordeel kan pas worden uitgesproken als de rapportage wordt vergeleken met het functieprofiel waarin men actief is of wil zijn.

De Birkmanmethode moet worden aangemerkt als een instrument dat kan worden ingezet ter voorbereiding op trajecten waar onderstaande onderwerpen aan de orde zijn:

  • Coaching en counseling
  • Loopbaanbegeleiding
  • Werving en selectie
  • Carrièreplanning
  • Teambuilding
  • Outplacement
  • Managementteam (samenstelling)
  • Managementdevelopment-trajecten
  • Cultuurverandering

Het is bovendien een bijzonder goed alternatief voor een assesment, maar kan ook als ondersteuning voor een assesment dienen.

De Birkmanmethode kan teams helpen om beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen; het helpt managers om beter inzicht te krijgen in hoe medewerkers beter te motiveren zijn; en het verschaft een neutrale taal aan mensen om hun individuele verschillen te kunnen bespreken. De rapportages kunnen ook heel goed als basis dienen voor mensen om conflicten uit te werken en samenwerkingsrelaties te verbeteren.

Voor meer informatie: www.birkman.com