Werkwijze

Onze diensten kenmerken zich door hun praktische inslag. Theorie wordt daarbij gebruikt ter ondersteuning om de praktijk nog effectiever te kunnen benaderen en beïnvloeden. Om dit zo effectief mogelijk te doen, doorlopen wij met u een aantal fasen;

  1. Intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht wat uw doelstellingen zijn en wat u specifiek van ons verwacht. Vervolgens verneemt u van ons welke  mogelijkheden wij zien en hoe wij het gehele traject willen doorlopen.
  2. Voorlopig samenwerkingsvoorstel. Op basis van het intakegesprek, ontvangt u van ons een samenwerkingsvoorstel. Daarin treft u het gespreksverslag aan van onze eerste bijeenkomst, gevolgd door de doelstellingen en het stappenplan voor het gehele traject. Daarbij ontvangt u ook een investeringsoverzicht.
  3. Samenwerkingsovereenkomst. Nu we besloten hebben met elkaar in zee te gaan, bevestigen we dit in een overeenkomst.
  4. Uitvoering traject. Zoals bepaald in ons samenwerkingsvoorstel worden de vooraf bepaalde stappen gezet. Daar waar nodig om de gestelde doelen te realiseren, worden de stappen bijgesteld of aangepast. Gedurende het gehele proces vindt met regelmaat terugkoppeling plaats van onze bevindingen, eventueel gevolgd door een gericht advies.
  5. Evaluatie van het traject. Na afloop van het gehele proces krijgt u terugkoppeling hiervan, met aanbevelingen en adviezen, om de continuïteit ervan te waarborgen.